Vizyon & Misyon

VİZYON & MİSYON

Vizyonumuz

Milenyum çağından sonra değişen ve gelişen dünyada insanlar daha fazla bilgisayar oyunları ve sosyal medya kullanımlarının artmasıyla fiziksel aktivitelere daha az zaman ayrılmaya başlanmıştır. Bu süreç daha fazla oturarak hareket etmeden zaman geçirmemize neden olmaktadır. Hem çocukların ve gençlerin hem de daha ileri yaşlardaki insanlar hareketsizlik yüzünden  en başta obezite ve birçok hastalığa kapı açmaktadırlar. Kulübümüzün vizyonu sağlıklı yaşam için sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler sayesinde yaşam kalitesini artırmaktır.

Misyonumuz

Her yaş grubundan kişilerin sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunmasını sağlamak için kurulmuştur. Çocukluktan itibaren birbirini tanıyan bir şekilde futbol ortamlarında bulunmuş alt yapı takımlarında, profesyonel takımlarda veya çeşitli futbol aktivitelerinde bir arada bulunmuş kişiler tarafından kurulan kulübümüz, yeni nesile örnek olmak, onlarında sağlıklı ahlaklı ve sosyal bireyler olmasını misyon olarak edinmiştir.

Değerlerimiz

Gönüllü Temsil: Tüm üyelerimiz, yönetim kurulumuz,  komite ve kurullarımız RİZE MASTERLER VE VETERANLAR misyon ve vizyonunun gerçekleştirilmesine  katkıda bulunmak amacı ile gönüllü olarak çalışmayı vazife bilir ve yüksek bir motivasyon ile bu amaca hizmet eder.

Şeffaflık: Katılımcı bir süreç ile belirlenen RİZE MASTERLER VE VETERANLAR misyon, vizyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yürütülen tüm faaliyetlerde  izlenebilirlik ve hesap verebilirlik  temel ilke olup, kurum kültürünün bir parçası olarak görülür. Kararların ve kuralların herkes tarafından öğrenilebilmesi ve yapılan tüm faaliyetlerin hiç bir gizlilik olmadan gerçekleştirilmesine önem verilir. 

Üye Memnuniyetinin Sağlanması: Üye için var olan kulübümüz, kulübümüzde yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili bilinçlendirilmesi, üyelerin genel sorunlarının çözümünde yardımcı olunmasını görev bilir.

Uluslararası Entegrasyon: Benzer uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri, ortaklaşa projeler yürütülmesi, bilgi ve deneyim değişikliği ile ülkemizdeki temsili uluslararası düzeye de taşır, uluslararası deneyimlerimizi üyelerimiz ile paylaşırız.